08-554 225 50 info@isabsodertalje.se

Miljö och kvalitet

Vi på ISAB har under många år arbetat intensivt för att minska vår miljöpåverkan.
Vi är sedan 2002 miljöcertifierade enligt ISO 14001 sedan 2006 kvalitetscertifierad enligt ISO 9001 och 2014, arbetsmiljöcertifierade enligt OHSAS 18001.

Vi har tankbilar som är miljöklassade. Vid tömning av tankar och liknande arbete stoppas bilens motor och en vacumpump ansluts till elnätet.

Vid rengöringsarbete används i största möjliga omfattning varmt vatten under högt tryck och inga eller minimalt med kemikalier.

För uppvärmning av vatten används miljöklassad diesel och moderna effektiva aggregat.

Vår personal har naturligtvis miljöutbildning.
Vi strävar alltid mot att utveckla oss så det främjar vår miljö och kvalitet.