08-554 225 50 info@isabsodertalje.se

Tjänster och leveranser efter kundernas saneringsönskemål.

 

  • Sanering efter läckage
  • Sanering efter brand
  • Sanering av all dess slag
  • Översvämningar
  • Saneringsblästring i alla dess former, is, sand, glas etc.
  • Sanering av industri ytor så som rör, kanaler, fläktar, golv, tak, väggar, ute- och inomhus miljöer